Sammenlign elpriser og få billigere strøm

I 2003 blev det vedtaget, at danskerne frit og helt gratis kan skifte elselskab. Ved at skifte kan der være mange penge at spare årligt på elregningen, og skiftet tager kun ganske få minutter. Til trods for det, er det stadig de færreste, som benytter sig af muligheden. Faktisk vælger hele 94% at blive hos deres nuværende selskab.

Billigste elpriser

elpriserDer kan være meget stor forskel på prisen mellem de dyreste og de billigste elpriser, men der er ingen forskel på produktet. Når vi snakker de billigste elpriser, snakker vi altså ikke om, at du kan risikere at få et produkt i en ringere kvalitet, end hvis du betaler væsentligt mere – produktet er det samme!

Mange elkunder tænker dog, at de ikke orker skiftet til et nyt elselskab, til trods for at deres elpriser er billigere. Det er dog bare vigtigt at pointere, at der stort set ikke er noget som helst arbejde med det, for dig som elkunde.

Meget mere om det længere nede i artiklen, hvor vi også fortæller om at sammenligne elpriser.

Her kan du se et udpluk af nogle af aktørerne på det danske el-marked:

 

Faste eller variable elpriser

Der er altså flere muligheder at vælge i mellem, og derudover skal du også tage stilling til, om du ønsker en fast eller en variabel elpris.

Priserne på strøm bliver reguleret i forhold til den nordiske elbørs, Nordpool, og de varierer time for time. Elpriserne bliver blandt andet påvirket af olieprisen, kulprisen, prisen på naturgas, efterspørgslen, nedbrud i transportnettet, nedbørsmængden i norden osv. osv.

Der er altså mange faktorer, der har indflydelse på prisen på el. Om du skal vælge en fast eller en variabel elpris, afhænger af dit temperament og dine forventninger til elprisens udvikling.

Faste elpriser – Med en fast elpris kender du dine udgifter og betingelser i hele leveringsperioden. Har du valgt en kort leveringsperiode på f.eks. 3 måneder, bør du dog aktivt følge med i udviklingen på elmarkedet. Når leveringsperioden er ved at udløbe, ved du således, hvilke muligheder du har efterfølgende.

Det er vigtigt, at du læser kontrakten grundigt igennem, inden du underskriver den – dermed ved du, hvad der sker ved aftalens ophør. Visse kontrakter kan indeholde bestemmelse om, at du fortsætter hos det samme selskab, blot med andre betingelser. Du kan altså risikere at blive overført til et andet produkt i selskabet, f.eks. variabel elpris eller til en anden pristype. Derfor bør du bruge den tid, det tager, at læse kontrakten grundigt igennem.

Variable elpriser – Vælger du en variabel elpris, kan prisen variere fra dag til dag eller med længere intervaller, afhængig af hvad der står i kontrakten.

Du skal være opmærksom på, at da elpriserne er variable, kender du ikke dine udgifter i leveringsperioden. Leveringsperioden er ofte angivet som ”Løbende”, hvilket betyder, at den løber, indtil du selv opsiger den.

Der kan være stor forskel på, hvordan elselskaberne prissætter den variable elpris. Det kan være på baggrund af udviklingen i markedspriserne, på baggrund af selskabets elindkøb til perioden osv. osv.

Hvis du vil vide, hvordan den variable elpris hos selskabet bliver udregnet, så kig på deres hjemmeside eller kontakt dem. Du kan ligeledes finde information eller spørge ind til en prishistorik, så du har en fornemmelse af, hvilket niveau prisen cirka ligger.

Overvejelser

Inder du skifter elselskab, bør du undersøge, hvilken type  du ønsker. De forskellige elselskaber har vidt forskellige abonnementer, priser og betingelser.

Visse elselskaber tilbyder f.eks. el fra vindmøller, visse selskaber opkøber co2 kvoter, visse donerer penge til en god sag, som f.eks. energiopbygning i den 3. verden, og visse konkurrerer udelukkende på prisen.

Hvis du har gas i hjemmet, kan du også vælge et selskab, som tilbyder samsalg, så du kan få et samlet abonnement på el og gas.

Du kan også vælge at blive medlem af en såkaldt el-indkøbsforening, som forhandler sig frem til elpriser for medlemmerne.

Skift elselskab

Når du fundet det rette elselskab og det rette abonnement, kan du gå videre med selve skiftet. Det er som sagt gratis at skifte elselskab, så hverken det nye eller det gamle selskab må opkræve betaling for skiftet. Dog kan det gamle selskab opkræve betaling, hvis du bryder en allerede indgået kontrakt. Kontrakten med det gamle selskab skal dermed være afsluttet, inden du skifter.

billige-elpriserKontrakt

Der skal udarbejdes en kontrakt med det nye elselskab, som skal indeholde følgende:

  • Kontraktens løbetid og betingelserne for, hvordan den kan fornyes.
  • Hvor lang tid i forvejen du skal opsige kontrakten.
  • Oplysninger omkring, om det er muligt at fortsætte abonnementet ved adresseskifte.
  • Tidsfrist for hvornår elselskabet skal sende slutregningen til dig ved aftalens ophør.

Inden du skriver under på kontrakten, bør du altid have styr på ovenstående betingelser.

Hvis du er tilfreds med betingelserne i kontrakten, kontakter du blot det nye elselskab og oplyser dem dit aftagernummer. Selskabet klarer derefter hele flytningen og giver dit tidligere selskab besked. Netselskabet vil efterfølgende bede dig om at aflæse din elmåler, så du kan få en slutopgørelse fra dit tidligere elselskab. Senest 6 uger efter skiftet, skal du have modtaget slutopgørelsen.

Det eneste, du vil komme til at mærke efter skiftet, udover billigere elpriser, er, at hvis ikke dit nye elselskab og netselskabet er i samme koncern eller har samfakturering, så vil du modtage to regninger i stedet for én. Dette ændrede sig dog fra marts 2016, hvor elselskaberne, udover at købe strømmen, også køber netydelsen af netselselskaberne.

Bemærk: Du har krav på at blive varslet mindst 3 måneder i forvejen, hvis elselskabet vælger at foretage væsentlige ændringer i din kontrakt. Det kan være ændringer i betingelser, priser og lignende, og kan du ikke acceptere disse væsentlige ændringer, har du ret til at opsige kontrakten.

Opsigelse og binding

Jf. forbrugeaftaleloven kan du maksimalt være bundet af en kontrakt i 6 måneder. Efter 5 måneder kan du opsige kontrakten med en måneds varsel til udgangen af en måned. Bindingsperioden varierer typisk fra 1 – 6 måneder.

Vær opmærksom på, at selv om du køber et produkt med en fast pris i 12 måneder, så kan du stadig kun være bundet i maksimalt 6 måneder. Elselskabet derimod er bundet i alle 12 måneder.

Har du, som privatperson, indgået aftalen via fjernsalg, dvs. telefon, internet eller gadesalg, så har du 14 dages fortrydelsesret. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten, så henvend dig til det selskab, som du har indgået aftalen med. Du skal ikke kun nøjes med mundtlig fortrydelse, men sørg for at få dokumentation på, at du har reageret inden for de 14 dage.

Økonomi

Der er ingen tvivl om, at jo lavere udgifter vi har, jo bedre ser vores økonomi ud. En lavere elregning er bare ét af de steder, hvor du kan spare penge.

En anden af de sædvanligvis ganske store poster på de fleste familiers budget er for mange varmeregningen. Og her kan der være en god besparelse at hente ved at investere i den rigtige form for opvarmning.

Mange steder i landet fås varmen til ganske fornuftige priser i områder, hvor der er en god fjernvarmeforsyning. Men for mange er dette ikke en mulighed, og så er det nødvendigt at tage et kig på alternative opvarmningsformer. En af de økonomisk bedste muligheder har i mange tilfælde vist sig at være at installere en varmepumpe. På varmepumpeoversigten.dk kan de læse mere om de forskellige typer varmepumper og i hvilke situationer, at de kan være en god løsning, når man gerne vil spare på varmebudgettet.

Om elmarkedet

Elmarkedet består af to aktører, med et elselskab på den ene side og et netselskab på den anden side. Elselskabet køber el direkte hos el-producenterne eller på NordPool, som er en elbørs. Netselskabet ejer kabler og ledninger frem til dit hus, som de stiller til rådighed for elselskabet. Det er muligt at skifte elselskab, men du kan ikke skifte netselskab.

Klage

Mener du, at du har penge til gode, eller at elselskabet ikke har overholdt betingelserne i kontrakten, så har du mulighed for at klage. I første omgang skal du klage skriftligt til elselskabet, og hvis de fastholder deres afgørelse eller ikke svarer inden for en måned, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet.

Det koster 150 kr. at indgive en klage, som du dog får igen, hvis du får medhold. Det er kun privatpersoner, som er direkte kunder hos det pågældende selskab, som kan klage gennem denne instans.

Du kan indgive din klage, her.

Mange leverandører

Der findes over 30 el-leverandører på det danske el-marked, så der bliver konkurreret hårdt på pris og betingelser til gavn for forbrugerne.

Det kan dog være lidt af en jungle at få et overblik over de mange elselskaber, men heldigvis har hjemmesiden www.elpristavlen.dk gjort det super nemt.

På få minutter giver Elpristavlen dig et overblik over de billigste selskaber i dit område. Det eneste, du behøver at gøre, er at indtaste dit årlige elforbrug, dit postnummer samt om prisen skal være fast eller variabel. Når du har indtastet oplysningerne, får du en række elselskaber listet med de billigste øverst.

Ved at benytte dig af Elpristavlen finder du altså hurtigt ud af, om du betaler for høj en elpris hos dit nuværende selskab. Vil du have billige elpriser, så er det altså ikke længere svært at finde det med Elpristavlen.

Skift til LED-belysning

Sparetips

* Reklame